EŠPC_logotipas_neoficialus

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras įgyvendina 2007 – 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-01-V priemonę „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ valstybės projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“, kurio viena iš veiklų yra mokinių profesinio veiklinimo organizavimas, t.y. pagalba mokiniams aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes realioje darbo aplinkoje, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras – yra vienas iš partnerių, įgyvendinant minėtą projektą. Per 2014 m. spalio – gruodžio mėnesius, profesiniame veiklinime dalyvavo 336 Elektrėnų savivaldybės mokyklų 5 – 12 klasių mokiniai, kurie aplankė daug įdomių įmonių, įstaigų: Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro kinologijos valdybą, Vilniaus Mokslinės komunikacijos ir informacijos centą, UAB „Ekobazė“, VĮ „Automagistralė“, Ugniagesių gelbėtojų mokyklą Vilniaus rajone, VU Lazerių tyrimų centrą, AB „Grigiškės“, Lietuvos nacionalinį operos ir baleto teatrą ir kt. Vizitų metu, mokiniai susipažino su specialistų atliekama veikla ir stebėjo jų darbą. Mokiniams profesinio veiklinimo vizitų išlaidas apmokėjo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Visgi, 2014 metais tik nedidelė mokinių dalis galėjo įsivertinti savo gebėjimus ir pasitikrinti savo profesinį pasirinkimą už mokyklos ribų, todėl 2015 m. profesinio veiklinimo veiklas Elektrėnų savivaldybėje numatyta tęsti. Metus pradėjome ne tik nuo pažintinių profesinio veiklinimo vizitų, bet ir patyriminių vizitų, kurių metu mokiniai turi galimybę dalyvauti profesijos atstovo darbo aplinkoje, atlikti pagal amžių bei darbo specifiką leistinas veiklas. Štai 2015 m. sausio 20 d., Vievio gimnazijos 12 klasės mokinė Gabija Raslanaitė, vyko į susitikimą su Elektrėnų savivaldybės meru Kęstučiu Vaitukaičiu. Pasidžiaugėme, jog gerbiamas meras, formuodamas teigiamą, socialiai atsakingos organizacijos įvaizdį, sutiko priimti mokinę profesinio veiklinimo vizitui į savo darbo vietą. Parodęs dėmesį dar gimnazijoje besimokančiai, tačiau besidominčiai politikos mokslais Gabijai, gerbiamas meras prisidėjo prie mokinės karjeros vizijos kūrimo, planų ir siekių įgyvendinimo. Gabijos atsiliepimai apie susitikimą išliko itin teigiami: „Išbandyti tikrą darbo dieną su profesijos atstovu – tai puiki patirtis moksleiviui. Juk mes dažnai daugelį darbų suprantame vienpusiškai. Panašiai prieš šią dieną galvojau ir aš apie mero darbą, tačiau su meru praleistas pusdienis man parodė, koks įvairus darbas vyksta ne tik mero kabinete, bet ir visoje savivaldybėje.

Visų pirma, ši diena man buvo įdomi tuo, kad galėjau užduoti merui rūpimus klausimus, į kuriuos jis maloniai ir aiškiai atsakė. Sužinojau daug naujo apie Savivaldybės tarybos veiklą, pasiskirstymą į komitetus, savivaldybės bei mero funkcijas. Taip pat susipažinau su siūlomais įgyvendinti projektais. Didžiausią įspūdį man paliko gimtajame Vievyje planuojami įgyvendinti naujos pirties statybų, seno stadiono renovacijos projektai. Ypatingai įdomu buvo stebėti, kaip greitai reikia persiorientuoti nuo vienos problemos prie kitos.

Nors savivaldybėje vykstantį darbą stebėjau pusdienį, bet supratau, kad mero darbas ne tik įdomus, bet ir sudėtingas. Mano nuomone, svarbiausios savybės norint tapti meru yra pasitikėjimas savimi, kūrybingas mąstymas, mokėjimas bendrauti su žmonėmis ir noras kiek įmanoma padėti kitiems.“
Kitas patyriminis profesinio veiklinimo vizitas vyko 2015 m. vasario 3 d. AB „Swedbank“, Elektrėnų klientų aptarnavimo centre. Vievio gimnazijos 4 klasės mokinės, Laura Martišauskaitė ir Ugnė Dambrauskaitė, susitiko su centro valdytoju Dangiru Šeškevičiumi.

Po susitikimo Ugnė Dambrauskaitė pasidalino savo įspūdžiais: „savo ateitį žadu sieti su banko veikla, todėl apsilankymas „Swedbank“ buvo naudingas. Sužinojau, koks įdomus ir atsakingas yra „Swedbank“ centro valdytojo darbas. Taip pat kokias funkcijas atlieka kiti darbuotojai. Dangiras Šeškevičius išsamiai atsakė į visus man rūpimus klausimus. Manau, šis vizitas išsklaidė buvusias abejones ir mane dar labiau paskatino siekti savo svajonių darbo finansų srityje.“

Laura Martišauskaitė: „Swedbank“ centro valdytojas Dangiras Šeškevičius išsamiai papasakojo apie paskolas, kurias mokslams gali imti studentas. Taip pat davė naudingų patarimų apie motyvacinio laiško rašymą, studijas, darbo patirtį, savanorišką veiklą. Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę susitikti. Esu dėkinga centro valdytojui Dangirui Šeškevičiui už skirtą laiką bei linkiu visokeriopos sėkmės jo darbe“.

Profesinio veiklinimo vizitai, Elektrėnų savivaldybės mokyklų mokiniams, paliko daug neišdildomų įspūdžių. Juk vizituose dalyvavę mokiniai – tai mūsų nauji talentai, ieškantys savo pašaukimo bei priimantys svarbius sprendimus, susijusius su profesijos pasirinkimu ar net įsidarbinimu.

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras bei Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras kviečia mokyklų bendruomenes prisijungti ir prie naujos projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme” iniciatyvos –Visuotinės atvirų durų dienos tėvų darbovietėse, kuri vyks 2015 m. balandžio 10 d.
Kviečiame tėvelius, senelius, artimuosius, norinčius bei galinčius priimti mokinius bei organizuoti jiems aktyvias profesijų ir karjeros galimybių pažinimo veiklas savo darbo aplinkoje, dalyvauti visuotinėje atvirų durų dienoje tėvų darbovietėse. Todėl prašome mokyklų vadovų tą dieną leisti 5 -12 klasių mokiniams vykti susipažinti su tėvų, senelių, artimųjų profesijomis ir karjeros galimybėmis.

Mokinių vardu, dėkoju visiems, prisidėjusiems ir dar prisidėsiantiems prie profesinio veiklinimo vizitų organizavimo: karjeros specialistams mokyklose, įmonių, įstaigų vadovams, tėveliams.

Profesinio veiklinimo organizatorė, Ala Pupininkienė