EŠPC_logotipas_neoficialus

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos atstovė Asta Lauciuvienė 2014 m. rugsėjo mėn. 23–27 d. dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuotame mokomajame kvalifikacijos kėlimo vizite Lenkijos respublikoje.  Vizito metu aplankytos  5 pedagoginės psichologinės tarnybos  ir vienas resocializacijos centras.

Asta Lauciuvienė: „Mokomąjį vizitą tiek organizacine, tiek turinio prasmėmis vertinu labai gerai. Gavau labai daug naudingos informacijos apie Lenkijos bendrą švietimo ir ypač apie pagalbos vaikiui sistemą. Maloniai nustebino nuoširdus ir geranoriškas kolegų iš Lenkijos dalijimasis savo patirtimi. Vizito metu galėjome praktiškai pamatyti pedagoginių psichologinių tarnybų darbuotojų veiklą, susipažinti su priemonėmis, įranga, netgi sudalyvauti imitacinėse inscenizacijose. Džiaugiuosi įgijusi naujų idėjų ir patirties. Tai, ką sužinojau ketinu išbandyti savo praktikoje.“

Pagarbiai.

ŠPC direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti

Asta Lauciuvienė