SPC_dideslis_foto

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visos šalies mokyklos turės priimti visus mokinius ir teikti jiems kokybišką ugdymą nediskriminuojant dėl ugdymosi poreikių įvairovės, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą

Atmintinėje „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“ aprašoma 12 sričių, kuriomis mokykla siekia įgyvendinti įtraukties principą. Jų turinys aprėpia mokyklos bendruomenės nuostatas ir susitarimus, mokyklos veiklos planavimą ir organizavimą, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą, emocinę gerovę, švietimo pagalbos organizavimą, ugdymo aplinką, ugdymo turinio planavimą, mokymą ir mokymąsi, mokinio vertinimą, pasiekimus ir pažangą bei kitus svarbius įtraukties reiškinio aspektus.

 

Įtraukties siekiančiose mokyklose rekomenduojama mokytojams personalizuoti mokymą, kurti į sėkmę orientuotą mokymosi patirtį, didinančią mokinių įsitraukimą į ugdymo procesą.

Atmintinė mokykloms „Įtraukties link. Ką turi žinoti mokykla?“ skelbiama NŠA interneto svetainėje www.nsa.smm.lt, arba paspaudę šią nuorodą