SPC_dideslis_foto

Birželio 10 d. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų mokytojo padėjėjų metodinė diena vyko Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centre. Nuo 2024 m. sausio 2 d. Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centras konsultuoja mokyklas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, dėl ugdymo turinio pritaikymo, švietimo pagalbos teikimo, mokymosi metodų ir mokymosi priemonių, specialiųjų techninės pagalbos priemonių parinkimo, naudojimo mokiniams ugdyti ir ugdymo aplinkos pritaikymo jų individualiems poreikiams.

Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centro konsultavimo komanda Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų mokytojo padėjėjams pristatė ugdymo centro konsultavimo gaires ir patirtis, skaitė pranešimus „Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, ypatumai“, „Kaip dirbti su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais? Rekomendacijos mokytojų padėjėjams“. Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų mokytojo padėjėjai lankėsi Terapijų studijoje.

Kaišiadorių šv. Faustinos ugdymo centro konsultantai kviečia registruotis ir atvykti Elektrėnų savivaldybės švietimo įstaigų mokytojus su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais ugdytiniais, mokiniais, ir dalyvauti Terapijos studijoje organizuojamose veiklose.