EŠPC_logotipas_neoficialus

Visame pasaulyje vaikystėje didžiąją bet kokios ikimokyklinio ugdymo programos dalį sudaro žaidimai, kurie yra svarbiausias vaiko socialinį, emocinį ir pažintinį ugdymąsi skatinanti veikla. Žaidimų metu vaikai įgyja naujų sugebėjimų, įgūdžių, vertybių, naujos patirties, ugdoma motorika, kalba, vaizduotė, lavinami protiniai gebėjimai, įsisąmoninamos elgesio normos, taisyklės, vertybės. Žaidybinės veiklos metu formuojami kognityviniai gebėjimai: dėmesys, trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis, mąstymas. Žaidimas yra pagrindinis ugdymo metodas, vaiko gyvenimo organizavimo forma.

Pažintinių gebėjimų lavinimo programos „Mokausi žaisdamas“ tikslas – gerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) kokybę, užtikrinti individualiųjų asmens poreikių tenkinimą, pasinaudojant žaidimo metodu, jo formomis, lavinančiomis pažintinius vaikų gebėjimus.

Programos uždaviniai:

    1. Žaidybinės veiklos metu lavinti dėmesingumo įgūdžius.
    2. Lavinti vaikų regos ir klausos gebėjimą atskirti, regimosios ir girdimosios atminties įgūdžius.
    3. Sudaryti vaikams galimybę mąstyti, samprotauti, vertinti susidariusias situacijas, spręsti problemas, kelti klausimus, ieškoti sprendimų, paaiškinti, kaip daro vieną ar kitą dalyką, nustatyti priežastinius ryšius tarp daiktų.
    4. Lavinti bendrosios ir smulkiosios motorikos įgūdžius.
    5. Skatinti ir mokyti žaisti įvairius pažintinius gebėjimus lavinančius žaidimus, kurie ugdo dorovines ir valios savybes, lavina vaizduotę, teikia gerų emocijų, moko rišlios kalbos, yra susiję su tautos tradicijomis, papročiais, geriau padeda susipažinti su aplinka, gamta.

Programą įgyvendino Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės G. Mačionienė ir M. Sajetienė Pylimų vaikų lopšelyje-darželyje. Vyko 10 užsiėmimų (kovo–gegužės mėn.). Praktiniai užsiėmimai vyko 5-6 metų vaikams. Programos metu vaikai lavino mąstymą, dėmesį, atmintį ir smulkiąją motoriką, taip pat žaidė žaidimus, įvairias žaidybines situacijas mąstymo, dėmesio, atminties bei smulkiosios motorikos lavinimui.

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialiosios pedagogės G. Mačionienė ir M. Sajetienė