EŠPC_logotipas_neoficialus

Praūžusioje devintoje „Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“ šiemet dalyvavo daugiau nei 1200 ugdymo įstaigų  ir pusšimtis įvairių organizacijų iš visos Lietuvos, savo veiklomis prisidėjo Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centropedagoginė psichologinė tarnyba. Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė su patyčių prevencijos veiklomis aplankė Semeliškių vaikų darželį „Gandriukas“ ir Pylimų vaikų darželį.

Mažinant patyčių plitimą, labai svarbu nuo pat mažens puoselėti dorovines vertybes: padėti vaikui atpažinti ir suvokti jį apimančias emocijas, suprasti pagrindinius tarpusavio bendravimo principus, kurti teigiamą požiūrį į save ir aplinkinius. Socialinė pedagogė su vaikais aptarė dorovines vertybes, kalbėjo apie pagalbą kitam, geras manieras, dalijimąsi, savo eilės laukimą ir draugystę. Penkias vertybes vaikai mokėsi geriau suprasti ne tik pokalbio metu, bet ir spalvindami jų iliustracijas.

Esu dėkinga vaikams už išsakytus gražius žodžius, už parodytą dėmesį vienas kitam ir atliktus darbelius. Išvykdama kiekvienam vaikui palinkėjau būti draugiškiems, dėmesingiems vienas kitam, atjaučiantiems, palaikantiems…

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnybos

Socialinė pedagogė

Aliona Sasnauskienė