SPC_dideslis_foto

       Šių metų spalio- lapkričio mėnesiais įvyko Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos ir švietimo įstaigų vaiko gerovės komisijų pirmininkų, švietimo pagalbos specialistų 3 susitikimai, kuriuose dalyvavo 26 švietimo įstaigų atstovai. Susitikimo tikslas – stiprinti Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Švietimo įstaigų bendradarbiavimą, gerinti švietimo pagalbos teikimą ugdymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

       Pasitarimų metu pranešimą “Pirminio/pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įvertinimo dokumentų rengimo aptarimas” susirinkusiems pristatė Gintarė Mačionienė. Pranešime akcentuoti pagrindiniai aspektai rengiant dokumentus pirminiam/pakartotinam specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įvertinimui.

       Po pranešimo vyko diskusija – praktiniai pastebėjimai, siūlymai dėl pirminio/pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įvertinimo dokumentų rengimo ir jų pildymo.

      Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės priminė, kad nuo pavasario tarnyba taiko naują praktiką – siunčia įstaigoms raštus su paklausimu dėl planuojamų pirminių vertinimų iki mokslo metų pabaigos. Pedagoginė psichologinė tarnyba galės sudėlioti vertinimų prioritetus pagal anksčiau pristačiusių švietimo įstaigų dokumentus, taip užtikrinant vaikų/mokinių pirminius kompleksinius vertinimus.

      Nuoširdus ačiū dalyvavusiems, diskutavusiems.

 

Direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti,

specialioji pedagogė Gintarė Mačionienė

Pirminio/pakartotinio specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų įvertinimo dokumentų rengimo aptarimas