EŠPC_logotipas_neoficialus

2018 m. kovo 21 d. vyko Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų išplėstinis posėdis. Direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti Asta Lauciuvienė skaitė pranešimus „Specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių (vaikų) ugdymosi situacijos analizė Elektrėnų savivaldybėje 2017–2018 m. m.“ bei „Kalbos ir kalbėjimo sutrikimų turinčių mokinių (vaikų) atvejų aptarimai“. Specialiosios pedagogės Gintarė Mačionienė ir Marijona Sajetienė pristatė pažintinių gebėjimų lavinimo programą „Mokausi žaisdamas“. Psichologė Ingrida Puronienė skaitė pranešimą „Vaiko pasirengimo mokyklai vertinimo pokyčiai“. Išklausę psichologės pranešimą posėdžio dalyviai aktyviai diskutavo vaiko brandumo vertinimo ir formaliojo ugdymo(si) ankstinimo klausimais. Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė pristatė „Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo (2018-01-18)“ pakeitimus bei „Rekomendacijas dėl krizių valdymo mokyklose“. Posėdžio metu taip pat buvo diskutuota Pagrindinio ugdymo pasiekimų ir Brandos egzaminų pritaikymo specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams aktualiais klausimais.

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos

Logopedė Laura Baranauskienė