SPC_dideslis_foto

2023 m. vasario mėn. Elektrėnų Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Raminta Bartusevičienė parengė ir vykdė trumpalaikį projektą „Emocingas pasaulis“, skirtą Elektrėnų savivaldybės Pylimų lopšelio – darželio „Gudručių“ grupės vaikams.

Projekto metu buvo tikimasi sustiprinti ir ugdyti vaikų savimonę, supažindinti vaikus su skirtingomis emocijomis bei lavinti gebėjimą jas atpažinti ir valdyti.

Kadangi visos emocijos yra reikalingos, todėl svarbu mokėti jas atpažinti ir valdyti. Emocinių išraiškų savybių pažinimas yra pirmasis emocijų mokymosi proceso žingsnis. Tai tiesiogiai veikia savikontrolės įgūdžius ir gebėjimą reaguoti į kitų emocijas, reikalingą empatijai vystyti. Kai vaikas išmoksta atpažinti pagrindines dienos metu jį veikiančias emocijas, tuomet jausis kompetentingas bei pajėgus su jomis ir susidoroti.

Projekto vykdymo laikotarpiu vyko keturi užsiėmimai. Jų metu vaikai susipažino su keturiomis emocijomis: džiaugsmu, liūdesiu, baime, pykčiu. Eksperimentavo emocijas bandant perteikti veido išraiška; išmoko atpažinti savo ir kitų emocijas; dalinosi mintimis, jausmais kada patiria pastarąsias emocijas; darė sąrašą dalykų, kas sukelia gerų emocijų; išmoko tinkamų liūdesio, baimės, pykčio išveikos būdų, kuriuos galės panaudoti kasdieninėse situacijose; viską įtvirtindavo piešiniuose.

 

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro

Pedagoginės psichologinės tarnybos

 psichologė Raminta Bartusevičienė