EŠPC_logotipas_neoficialus

Projektas „Sveikas ir darbingas – visada ant bangos“, skirtas skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų (Elektrėnų mieste gyvenantys neįgalieji, ekonomiškai neaktyvios darbingo amžiaus moterys, moterys, esančios vaiko priežiūros atostogose, nepasiturintys asmenys ir šeimos, kurioms teikiama socialinė parama, asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų šeimos nariai) socialinę integraciją per sveiką gyvenseną, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimą su vietos veiklos grupėmis.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Spartesnis įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto įgyvendinimą administruoja Europos socialinio fondo agentūra ir Elektrėnų miesto VVG. Projektą įgyvendina Elektrėnų švietimo paslaugų centras. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020-09-02–2021-09-19. Projekto metu tikslinės grupės dalyviai turės galimybę dalyvauti šiose veiklose:

– Kassavaitiniai fizinio aktyvumo užsiėmimai (mankštos, jogos, savimasažo, meditacijos, kvėpavimo pratimai, praktiniai užsiėmimai su kineziterapiautu);
– Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai: efektyvus bendravimas, emocijų valdymas, emocinis intelektas, savęs pažinimas, asmeninis efektyvumas: pasitikėjimas savimi, savo galimybių pažinimas, konfliktai ir jų sprendimas, stresas ir įtampa;
– Sveikatingumo stovykla Palangoje;
– Menų terapijos užsiėmimai: keramikos, dailės terapija, lietuvių liaudies amatai.

Projekto veikloje kviečiame dalyvauti Elektrėnų miesto gyventojus, priklausančius išvardintoms tikslinėms grupėms. Visi norintys dalyvauti projekte kviečiami susisiekti su centro metodininke Vida Kandrotiene telefonu +370 620 67 677 arba el. p. vida.kandrotiene@espc.lt