SPC_dideslis_foto

2022 m. kovo–balandžio mėn. Elektrėnų Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė parengė ir vykdė projektą „Visi kartu“, skirtą Elektrėnų savivaldybės Pylimų lopšelio – darželio ikimokyklinio amžiaus „Smalsučių“ grupės vaikams.

Projekto tikslas – stiprinti vaikų socialinius ir emocinius įgūdžius.

Tai tęstinis projektas Elektrėnų sav. Pylimų vaikų lopšelio – darželio vaikams. Šioje įstaigoje nėra švietimo pagalbos specialistų. Šiam darželiui pagalbą teikia Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai.

Projektas orientuotas į socialinio emocinio ugdymo kompetencijų lavinimą.

Įgyvendinant šią programą, tikėtasi, kad patobulės vaikų socialinės emocinės kompetencijos, padidės savo emocijų pažinimas ir supratimas, jų valdymas bei kontrolė, sumažės rizikingas netinkamas elgesys ir pagerės ugdymosi pasiekimai.

Projekto vykdymo laikotarpiu vyko keturi užsiėmimai. Jų metu vaikai mokėsi draugauti: gerbti savo draugus ir jų nuomonę, nesišaipyti ir nesijuokti iš savo draugo. Žaisdami mokėsi suprasti jausmus ir įvardyti jausmo atsiradimo priežastį, kad nemalonūs jausmai gali būti jaučiami, tačiau reikia mokytis išreikšti  jausmus priimtinais būdais. Išmoko pykčio įveikimo būdų.

Projekto dalyvių – vaikų tėvai gavo rekomendacijas, patarimus, padėsiančius kalbėtis su savo vaiku: kaip jį padrąsinti ir paguosti bėdoje, kaip jam suteikti palaikymą ir paramą.

Projektas „Visi kartu“ finansuotas Elektrėnų savivaldybės švietimo ir ugdymo programos lėšomis.

 

Socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė

programos rengėja ir vykdytoja