EŠPC_logotipas_neoficialus

2016 m. kovo mėn. 24 d. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės dalyvavo seminare – metodinėje dienoje Kaišiadorių rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.

   Seminaro  „Piešinių kalba – vaikų ir paauglių piešinių psichodinaminio interpretavimo gairės. Psichologo patirtis“ metu įgytos teorinės ir praktinės žinios ir įgūdžiai praplėtė specialistų profesines kompetencijas vaikų ir paauglių piešinių interpretavimo srityje. Seminaro lektorė psichologė Rita Truskauskienė perteikė Nunzia Tarantini sukurtą  piešinių psichodinaminio interpretavimo metodą bei dalijosi asmenine patirtimi, taikant piešinių interpretavimo metodą praktiniame darbe.

    Po seminaro abiejų pedagoginių psichologinių tarnybų specialistai pasiskirstė į grupeles pagal savo darbo specifiką: logopedai – specialieji pedagogai, psichologai ir socialinis pedagogas. Grupelėse specialistai dalijosi savo darbo patirtimi, diskutavo ir aptarė aktualius savo profesinės veiklos klausimus.

   Nuoširdžiai dėkojame Kaišiadorių rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktorei Ramunei Jakštienei už seminaro ir metodinės dienos organizavimą.

 

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro

Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorės pavaduotoja-logopedė Asta Lauciuvienė