EŠPC_logotipas_neoficialus

2016 m. balandžio 21 d. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės vedė seminarą „Vaiko pažintinis, kalbinis ir socialinis emocinis brandumas mokyklai“.

     Seminaro metu įgytos teorinės ir praktinės žinios ikimokyklinio ugdymo pedagogams padės tiksliau atpažinti potencialiai brandaus vaiko gebėjimus, galinčio ugdytis anksčiau pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą. Seminaro lektorės (psichologė I. Puronienė, specialioji pedagogė M. Sajetienė, logopedė A. Gudelienė) pristatė svarbiausius ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, kalbos ir socialinės emocinės brandos mokyklai ypatumus, išryškino pedagogo vaidmenį mokyklinės brandos įvertinimo procese.

Primename – tai svarbu:

      Nuo 2015 metų, naudojant Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro parengtą standartizuotą metodiką VBMĮ-2, vaikų priešmokyklinės ir mokyklinės brandos įvertinime dalyvauja vaiką ugdantis pedagogas.

     Pedagogas pildo „Galių ir sunkumų“ klausimyną, kurį galima rasti vaiko brandumo įvertinimo tvarkoje (PPT veikla → Informacija apie PPT). Užpildęs klausimyną, pristato jį į Pedagoginę psichologinę tarnybą.

 

 

Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro

Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Ingrida Puronienė