SPC_dideslis_foto

Šių metų vasario 13-14 dienomis Elektrėnų pradinėje mokykloje, Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinėje mokykloje vyko mokymai pedagogams, jų metu buvo pristatomas Skaitmeninis Rapid” testas skaitymo sutrikimo (disleksijos) rizikai nustatyti”. Mokymai, skirti susipažinti su testavimo įrankiu ir išmokti juo naudotis. Mokymosi Ypatumų Centras „Labirintas“ kartu su partneriais įgyvendindamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą „Kokybinės sistemos vaikams, turintiems specifinių mokymosi sutrikimų, adaptavimas ir pritaikymas Lietuvoje“ projektą, kurio vienas iš svarbiausių tikslų yra profesionalaus įrankio, leidžiančio nustatyti specifinio skaitymo sutrikimo (disleksijos) turėjimo rizikos lygį adaptavimas ir diegimas Lietuvoje.

Mokymų metu pedagogai gilino teorines žinias apie specifinius mokymosi sutrikimus (skaitymo sutrikimą): galimas jų atsiradimo priežastis ir sąsajas su skirtingais fonologiniais gebėjimais, foneminiu apdorojimu, regimuoju suvokimu ir kt. Taip pat susipažino su profesionaliu skaitmeniniu  „Rapid” mokinių testavimo įrankiu, leidžiančiu nustatyti specifinio skaitymo sutrikimo (disleksijos) rizikos lygį ir išbandė jį praktiškai. Mokymų metu įgytas teorines ir praktines žinias pedagogai ne tik pritaikys dirbant su mokiniais, turinčiais specifinių (skaitymo) mokymosi sutrikimų ir patiriančiais skaitymo sunkumų, bet ir patys tiesiogiai prisidės prie sėkmingo projekto įgyvendinimo – tyrimų standartizavimo Lietuvoje testuojant skaitmeniniu  „Rapid” testu tikslines mokinių grupes.

Labai prašome Tėvelių prisidėti prie šio projekto įgyvendinimo, prašome pasirašyti sutikimą (sutikimo formą mokiniai parsineš į namus).

Tyrimas atliekamas švietimo įstaigoje kartu su klasės vadovu. Tyrimą organizuoja Mokymosi Ypatumų Centras Labirintas (toliau – Labirintas). Tikslas yra sukurti skaitmeninį testą, kuris padėtų identifikuoti vaikus, turinčius riziką disleksijai – specifiniams skaitymo sutrikimams. Tyrimo metu Jūsų vaikas atliks tris trumpus kompiuterinius testus pateiktus žaidimo forma. Bendra tyrimo trukmė apie 15 minučių. Surinkti duomenys bus naudojami normų sudarymui, kurių dėka šiuo testu galės naudotis daugiau vaikų ir iš anksto gauti jiems reikiamą pagalbą. Jūsų vaiko duomenis matys Jūsų mokyklos administracija ir Labirinto darbuotojai. Po normų sudarymų bus pateikti rezultatai ir apie Jūsų vaiką – jo riziką sutrikimams. Svarbu paminėti tai, kad tai nėra diagnostinis testas ir juo oficialiai jokie sutrikimai nėra nustatomi, o rezultatai yra tik rekomendacinio pobūdžio kreiptis tolimesnei pagalbai.

Dėkojame už Jūsų bendradarbiavimą.

 

Direktoriaus pavaduotoja PPT veiklai organizuoti,

specialioji pedagogė metodininkė Gintarė Mačionienė