EŠPC_logotipas_neoficialus

SKELBIAMAS NEFORMALIOJO SUAUGUSIUJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ,  KURIOS BUS FINANSUOJAMOS ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, KONKURSAS

2017-04-04

Pranešame, kad yra skelbiamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, kurios bus finansuojamos iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto, konkursas.

Konkurse turi teisę dalyvauti Elektrėnų savivaldybėje neformaliojo suaugusiųjų švietimo veiklą vykdanti mokykla, laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (biblioteka, muziejus,  trečiojo amžiaus universitetas ir kita įstaiga, kurioms švietimas nėra pagrindinė veikla), registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre ir turėti žmogiškųjų išteklių personalą, įgijusį ne mažesnę nei vienų  metų suaugusiųjų neformaliojo švietimo veiklos patirtį (formalūs ir neformalūs įrodymo dokumentai pateikiami kartu su paraiška).

Programų paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 18 d. 17.00 val. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre (202 kab.,  Rungos g. 5,  Elektrėnai).

Visi neformaliojo švietimo teikėjai – savivaldybės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ar laisvieji mokytojai turi būti registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Norintys prisiregistruoti ŠMIR turi kreiptis į Elektrėnų savivaldybės ŠMIR tvarkytoją – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistę Giedrę Ignatavičienę, tel. (8 528) 58 069 arba el. p. giedre.ignataviciene@elektrenai.lt, ir užpildyti duomenų registravimo kortelę (Excel)  kartu su nuostatais/įstatais.  Programos teikėjo nuostatuose/ įstatuose turi būti įrašyta, kad jie gali vykdyti neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

Smulkesnę informaciją apie Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų konkurso organizavimą, dokumentų pateikimą konkursui, programų vertinimą, finansavimą ir vykdymą rasite čia:

Tvarkos aprašas

Paraiškos forma

Duomenų registravimo kortelė 

NSŠ programų vertinimo kriterijai ir jų pagrindimo projektas

 

        Papildoma informacija teikiama telefonu (8-528) 34 271, elektroniniu paštu:  ala.spc@elektrenai.lt

Švietimo paslaugų centras