EŠPC_logotipas_neoficialus
Prevencinė programa

,,Socialinių gebėjimų ir įgūdžių formavimas – socializacijos pagrindas“

 

Vieta: Elektrėnų vaikų globos namai

Data: 2008m. lapkričio mėn.

Programos esmė – per grupinius ir praktinius užsiėmimus padėti vaikui pasirengti savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje. Per praktines užduotis, realiose situacijose buvo formuojami, koreguojami, plėtojami socialiniai įgūdžiai ir gebėjimai. Vaikai mokėsi atsakingumo už savo poelgius, gerbti kitų grupės narių teises, darbą. Turėjo galimybę socialinius įgūdžius įgyti stebint, modeliuojant aplinkinių elgesį, bei gaunant grįžtamąjį ryšį apie savo elgesio pasekmes.

Grupėje apie kiekvieną narį vaikai buvo skatinami kalbėti tik apie jų teigiamas savybes. Kalbėta apie tai, kas jiems patinka veikti kartu, kokias draugų savybes jie labiausiai vertina ir koks įsimintiniausias drauge patirtas įvykis.

Bendravimo įgūdžių vaikai mokėsi lankydamiesi bibliotekoje, klausydami pasakojimo apie Šiaurės šalių mitinius herojus Trolius, atskleisdami savo darbeliuose teigiamas jų charakterio ir elgesio savybes, dirbdami grupėje.

Paskutinio užsiėmimo metu buvo apibendrintas visas nuveiktas darbas, akcentuotas socialinis paskatinimas – teigiamas įvertinimas, pagyrimas (grupės vadovo, globos namų direktorės ir auklėtojų).

Projekto metu įgyvendinta prevencinė akcija ,,Aš ir mano pasaulis“, kurioje dalyvavo per 300 vaikų iš 12 savivaldybės ugdymo įstaigų. Mokiniai pateikė piešinius, eilėraščius ir rašinius, kurie bus sudėti į albumą.

 

Projekto vykdytojai: M. Sajetienė, I. Puronienė, A. Sasnauskienė