SPC_dideslis_foto

   Elektrėnų savivaldybės socialiniai pedagogai balandžio 28 d. vyko į Šiaulių miestą ir dalyvavo išvažiuojamame metodiniame praktikume. Bendradarbiaudami su Šiaulių miesto socialiniais pedagogais analizavo aktualius šiai dienai klausimus, dalinosi gerąja patirtimi.

   Socialiniai pedagogai diskutavo apie: vaiko elgesio sunkumų įveikimo kelią ikimokyklinio ugdymo, pradinio, progimnazijos, gimnazijos švietimo įstaigose; socialinio pedagogo vaidmenį Vaiko gerovės komisijoje; socialinio pedagogo svarbą, vertinant bei tenkinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius; socialinio pedagogo patirtį ir įžvalgas dirbant su tėvais; kėlė aktualius lankomumo ir kitus klausimus.

Elektrėnų savivaldybės socialinės pedagogės skaitė pranešimus įvairiomis temomis:

  • Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis” vyr. socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė skaitė pranešimą „Socialinio pedagogo veikla pedagoginėje psichologinėje tarnyboje ir ikimokyklinėje/ priešmokyklinėje įstaigoje“;
  • Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos vyr. socialinė pedagogė Inga Šimkuvienė skaitė pranešimą „Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos socialinės pedagogės darbo organizavimo ir metodų pristatymas”
  • Kietaviškių progimnazijos vyr. socialinė pedagogė Justina Slobožanienė skaitė pranešimą „Socialinio pedagogo pagalbos kryptys ugdytiniams”.

Specialistai akcentavo socialinio pedagogo iniciatyvos svarbą, užmezgant kontaktą su ugdytiniais, mokiniais, tėvais. Pasidalino sėkmingais bendradarbiavimo pavyzdžiais, bei pristatė darbo su vaiku sėkmingus atvejus.

 

Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Jurgita Grisiūnienė