SPC_dideslis_foto
2023 m. gegužės 22 d. startavo mokymai Lietuvių kalbos A1 ir A1+ lygio programos atvykusių ar grįžusių gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių vaikams ar suaugusiems, nemokantiems lietuvių kalbos“ (kiekviena programa po 60 ak. val.) ir tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 14 d.  
Mokymai finansuojami iš projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ veiklų / priemonių, įgyvendinamų Elektrėnų savivaldybėje, lėšų.  Veiklos vyksta pagal 2023 m. balandžio 18 d. Elektrėnų švietimo paslaugų centro direktoriaus pasirašytą su Elektrėnų savivaldybės administracija finansavimo sutartį Nr. 03S- 257. Projektas skirtas suaugusiems asmenims, turintiems leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybėje registravę pabėgėliai iš Ukrainos. Mokymų dalyviams mokymai nemokami. Mokymus veda dvi lietuvių kalbos mokytojos: Laima Ručinskienė ir Aldona Skučienė.