SPC_dideslis_foto

Š. m. birželio 27 dieną vyko Gerosios patirties sklaidos renginys, stiprinant bendradarbiavimą su Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis Lietuvoje. Sulaukėme svečių iš Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos. Tarnybų specialistai diskutavo aktualiais pirminio/pakartotinio kompleksinio vertinimo klausimais, įtraukiojo ugdymo tema, dalinomės gerąja patirtimi apie vykusio projekto „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje” mobilias švietimo pagalbos specialistų paslaugas švietimo įstaigose. Susitikimo metu nutarėme rengti susitikimus ateityje, plėtojant bendradarbiavimą ir bendrystę.

Dėkojame Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriui Roman Juchnevič ir visam atvykusiam kolektyvui.

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas,

specialioji pedagogė Gintarė Mačionienė