EŠPC_logotipas_neoficialus

2016 m. gegužės 20 d. Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginėje psichologinėje tarnyboje vyko socialinių pedagogų gerosios patirties pasidalinimo renginys.

Renginį organizavo ir vedė Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė. Ji savo kolegėm pristatė „Ankstyvosios intervencijos programą“, jos taikymo galimybes Elektrėnų savivaldybėje. Renginio svečiai Aurelija Zacharevičienė, Vilniaus m. psichologinės-pedagoginės tarnybos socialinė pedagogė ir Lilija Dikovič, Vilniaus rajono pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė kalbėjo apie bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais galimybes, vaikų drąsinimą ir savivertės didinimą.

Po lektorių pranešimų vyko Elektrėnų savivaldybės socialinių pedagogų metodinio būrelio dalyvių diskusijos, atvejų aptarimai, dalijimasis savo darbo patirtimi.

Renginio dalyviai pozityviai įvertino dalijimosi gerąja patirtimi renginį ir pageidavo tęsti panašaus pobūdžio susitikimus kitais metais.

  Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro

pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

Aliona Sasnauskienė