EŠPC_logotipas_neoficialus

2014 m. gruodžio 3 d. Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete svečiavosi 19-kos senjorų grupė iš Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto. Susitikime dalyvavo MČTAU rektorė dr. Zita Žebrauskienė, rektorato nariai A. Rėksnienė, G. Banevičienė, E. Sakavickienė, M. Jakimavičienė, R. Jadzevičienė, L. Didžiokas, K. Rogalskis, J. Miniotaitė.
Elektrėnų TAU, kuriame susibūrė 150 senjorų, veikia dar tik antrus metus, todėl svečiai aktyviai domėjosi MČTAU patirtimi, nuveiktais darbais, vykdomais projektais, kuriuos pristatė MČTAU rektorė Z. Žebrauskienė.
Elektrėnų TAU susikūręs prie Švietimo paslaugų centro, jame veikia 4 fakultetai – informacinių technologijų; kultūros ir meno; sveikos gyvensenos ir tobulėjimo; žmogaus socialinės aplinkos, kraštotyros ir turizmo. Elektrėnų TAU klausytojai į užsiėmimus renkasi kiekvieną savaitę.
Elektrėnų Švietimo paslaugų centro metodininkė Lina Bernatavičienė ir Elektrėnų TAU tarybos pirmininkė Danutė Kameneckienė papasakojo apie savo universiteto veiklą, ateities planus ir  rūpesčius. Susitikime buvo aptarti ir visiems TAU aktualūs klausimai – neformaliojo suaugusiųjų švietimo TAU tinkle juridinis įteisinimas, valstybės paramos teikimas TAU veiklai ir kiti klausimai.
Pasiklausėme elektrėniškės mokytojos Danutės šmaikštaus tarmiško pasakojimo ir elektrėniškių senjorų atliekamo Elektrėnų TAU himno.
Susitarėme bendradarbiauti – mes įsipareigojome padėti kviečiant lektorius, o elektrėniškiai žadėjo atvykti į MČTAU su savo menine programa ir tautodailininkių parodomis.

Jadvyga Miniotaitė