SPC_dideslis_foto

2024 m. balandžio 30 d. vyko tarptautinė ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų praktinė konferencija „Įtraukios edukacinės erdvės ugdymo(si) procese“, kurios tikslas dalintis gerąja patirtimi kuriant edukacinę aplinką tinkančią visiems, užtikrinančią lygias galimybes, dalyvavimą̨ ir įsitraukimą įvairių poreikių vaikams. Konferencija skirta Elektrėnų vaikų lopšelio-darželio „Drugelis“ 55-ečiui paminėti, darželio bendruomenę sveikino Elektrėnų savivaldybės administracija ir kiti susirinkę svečiai.

Vis didesnę reikšmę ugdyme įgyja švietimo įstaigų edukacinės erdvės, kryptingai kuriamos visos bendruomenės. Ikimokyklinėse įstaigose mokiniai praleidžia didžiąją dienos dalį. Pritaikytos ugdymo procesui universaliojo dizaino vidaus ir išorės edukacinės erdvės tampa vienu iš ugdymo veiksnių, prisideda prie švietimo kokybės tobulinimo, gerina įstaigos mikroklimatą. Lietuvos švietimo įstaigoms formuojant uždavinį kurti atvirą ir dinamišką ugdymosi aplinką, kyla poreikis nagrinėti edukacinių erdvių kūrimo ir pritaikymo ugdymosi procese praktiką, tendencijas, dalintis gerąją patirtimi ir ieškoti atsakymų atliepiant ateities poreikius.

Konferencijos aktualumas subūrė ikimokyklinio ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų pedagogus iš Lietuvos ir užsienio, Portugalijos bei Ispanijos. Pranešimus skaitė A. Kulbis (LINEŠA), doc. Dr. S. Neifachas (Vilniaus l/d „Jurginėlis“), A. Pakštienė (Kėdainių l/d „Žilvitis“) ir D. Karoblytė (BIS). Lietuvos ir užsienio ikimokyklinių įstaigų pedagogai dalinosi sukurtais filmais apie savo mokyklų įtraukias edukacines erdves. Konferencijos įrašas ir mokytojų geroji patirtis yra pasiekiama per Elektrėnų švietimo paslaugų centro Youtube kanalą. Konferenciją moderavo privataus vaikų darželio Elektrėnuose „Pelėdžiukų akademija“ vadovė N. Lapinskienė.

Dėkojame konferencijos partneriams: Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka, Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra, Vilniau lopšelis-darželis „Jurginėlis“, Kėdainių lopšelis-darželis „Žilvitis“, Tarptautinė lituanistinės bendrojo ugdymo mokykla „BALTIC INTERNATIONAL SCHOOL in TENERIFE“.

 

Konferencijos organizatoriai: Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“, Elektrėnų lopšelis-darželis „Pasaka“, Elektrėnų švietimo paslaugų centras.

 

Nuoroda į vaizdo įrašus apie edukacines erdves

Nuoroda į koneferencijos įrašą