EŠPC_logotipas_neoficialus

2013 m. spalio 8 d. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centre vyko Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto (Elektrėnų TAU) atidarymas ir pirmasis studentų susitikimas. Džiaugiamės, kad TAU atidarymo šventėje dalyvavo net 64 studentai. Šventė buvo pradėta Elektrėnų meno mokyklos mokinių koncertu. Studentus atvyko pasveikinti Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis. Malonu, kad meras sutiko  tapti ir universiteto lektoriumi, paskaityti paskaitas  studentų rūpimomis temomis.  Studentus taip pat sveikino Elektrėnų savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė laikinai einanti vedėjos pareigas Ramunė Veronika Sadauskienė bei Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro direktorė Vida Mikalajūnienė. Pirmojo susitikimo metu buvo pristatytas Trečiojo amžiaus universitetas, tikslai, uždaviniai, fakultetai ir dalyvavimo paskaitose tvarka, buvo išrinkta TAU taryba. TAU tarybos nariais tapo: Danutė Kameneckienė, Eugenija Purienė, Algauda Lombokienė, Onutė Kulbokienė, Emilija Pakrosnienė, Pranas Kurlavičius, Benjaminas Stanaitis, Ona Hopenienė, Regina Černiauskienė.

Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – tai, neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, vienijanti vyresniojo ir /ar pensiinio amžiaus asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant jų amžiaus ir išsilavinimo. TAU tikslas – padėti senjorams prisitaikyti prie visuomenės pokyčių, skatinant juos saviraiškai, veiklumui, aktyviam gyvenimui, mokymuisi visą gyvenimą. Nuo 2013 m. spalio 8 d. veikia 4 TAU fakultetai: Sveikos gyvensenos ir vasinio tobulėjimo, Kultūros ir meno, Informacinių technologijų, Žmogaus socialinės aplinkos, kraštotyros ir turizmo.

     Kviečiame vis dar norinčius, tačiau neužsiregistravusius  Elektrėnų savivaldybės miestų ir kaimų gyventojus studijuoti universitete! Į universiteto studijas, prašome užsiregistruoti atvykus pas mus į Elektrėnų švietimo paslaugų centrą ir parašius prašymą.

     Dėkojame visiems būsimiems lektoriams, mokytojams, dėstytojams kurie sutiko dėstyti Elektrėnų TAU savanoriškais pagrindais. Mielai kviečiame pedagogus, dėstytojus, politikus, kitų sričių atstovus tapti mūsų savanoriais lektoriais ir taip prisidėti prie savanoriškos garbingos senjorų švietimo ir užimtumo veiklos. Prisijunkite prie Elektrėnų TAU lektorių komandos.

     TAU kiekvieno mėnesio paskaitų grafikus rasite Elektrėnų savivaldybės dienraščiuose ir internetinėje svetainėje www.spc.progresas.lt  skiltyje – Elektrėnų TAU.

     Smulkesnė informacija teikiama nuo 800 iki 1700 val.: adresu Rungos g. 5, Elektrėnai (buvusios Elektrėnų vidurinės mokyklos pastatas, 2 aukštas). Telefono Nr. pasiteiravimui 39 826, mob. Nr. 861483151, el.p. lina.spc@elektrenai.lt Kreiptis į Liną Bernatavičienę arba Vidą Kandrotienę, Elektrėnų švietimo paslaugų centro specialistes metodininkes.

 Elektrėnų savivaldybės Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė Lina Bernatavičienė