SPC_dideslis_foto

2023 m. kovo mėn. Elektrėnų Švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė Raminta Bartusevičienė parengė ir vykdė trumpalaikį projektą „Smurtui – NE“, skirtą Elektrėnų savivaldybės Pylimų lopšelio – darželio „Gudručių“ grupės vaikams, Semeliškių  vaikų darželio „Gandriukas“ ikimokyklinės grupės vyresniems vaikams ir Kietaviškių progimnazijos priešmokyklinės grupės vaikams.

Trumpalaikio projekto metu buvo tikimasi perduoti vaikams žinią, jog niekas neturi teisės jų skriausti.

Ankstyvojoje vaikystėje vaikai yra labai pažeidžiami ir turi, palyginus, labai ribotas galimybes pranešti apie patiriamą smurtą: jie yra absoliučiai priklausomi nuo suaugusiųjų ir dažnai net nesupranta, kad tam tikras kitų žmonių elgesys yra smurtas. Efektyviausias būdas apsaugoti vaikus nuo smurto – taikyti ankstyvą pirminę prevenciją. Smurto prieš vaikus prevencija – priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti vaikus nuo smurto, ypatingą dėmesį skiriant apsauginių veiksnių stiprinimui, pavyzdžiui, vaikų gebėjimui atpažinti galimą pavojų.

Trumpalaikio projekto vykdymo laikotarpiu vyko po vieną užsiėmimą. Jo metu vaikai susipažino su šešiomis emocijomis: džiaugsmu, liūdesiu, baime, pykčiu, pasišlykštėjimu ir gėda, kurias bandė susieti su įvairiomis situacijomis. Susipažino su įvairiomis kūno dalimis, gebėjo atpažinti smurtą ir suprasti, kad tam tikras žmonių elgesys yra netinkamas. Susipažino su geromis ir blogomis paslaptimis. Susikūrė savo saugumo planą, jei ištiktų vaikui nelaimė ar jį kas nors nuskriaustų į ką galėtų kreiptis pagalbos.