EŠPC_logotipas_neoficialus

Įgyvendinant projektą „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-002 (toliau tekste – Projektas), 2014–2015 m. buvo ypač akcentuojama mokinių profesinio veiklinimo svarba, kai jie gali ne tik pažintinio vizito dėka aplankyti įmones/įstaigas/organizacijas, bet ir vienos dienos bėgyje „pasimatuoti“ norimą profesiją, pabendrauti su tam tikrų profesijų atstovais bei tokiu būdu – geriau pažinti save.

12 įstaigų Elektrėnų savivaldybėje, su kuriomis pasirašytos bendradarbiavimo sutartys dėl mokinių profesinio veiklinimo, sąrašas:

http://www.mukis.lt/mod/sarasai/pvo/imones/?pv=&s=Elektr%25C4%2597n%25C5%25B3%2Bsav.&vs=&m=&ivesti=Ie%C5%A1koti

Švietimo įstaigas raginame tęsti mokinių profesinio veiklinimo veiklas, pasinaudojus aukščiau minėtu įmonių sąrašu, taip pat vykstant į kitas Elektrėnų bei kitas savivaldybės įstaigas, įmones.

Per 2014 – 2015 mokslo metus 1137 Elektrėnų savivaldybės mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo renginiuose: lankėsi įmonėse, įstaigose, organizacijose, tėvų darbovietėse. Iš jų: 962 mokiniai dalyvavo pažintinėse veiklose, 163 mokiniai – patyriminėse veiklose ir 12 mokinių intensyviose veiklose.

 

Informaciją pateikė – Elektrėnų savivaldybės profesinio veiklinimo organizatorė, Ala Pupininkienė