EŠPC_logotipas_neoficialus

Informacija tėvams ir pedagogams

2019 m. rugpjūčio mėn. 29 d. Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos specialistės dalyvavo viešojoje konsultacijoje „Iššūkiai, sprendžiant vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, mokymosi ir bendravimo problemas bendrojo ugdymo mokykloje“. Konsultacijos metu dr. Viktorija Piščalkienė, Kauno kolegijos docentė, pristatė metodinį leidinį „Kaip padėti vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimų“. Gintarė Šatė, LASUC sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus vedėja, informavo, jog LASUC patalpose nuo šių metų rugsėjo 2 d. duris atveria Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius. Skyrius teiks konsultavimo paslaugas tėvams, pedagogams ir specialistams.

Pridedamas metodinis leidinys ir Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyriaus lankstinukas.

Elektrėnų švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos logopedė Laura Baranauskienė ir

specialioji pedagogė Gintarė Mačionienė