„Vaikų užimtumas – sėkmingos socializacijos garantas“

EŠPC_logotipas_neoficialus
Vaikų socializacijos programa

„Vaikų užimtumas – sėkmingos socializacijos garantas“

 

Vieta: Elektrėnų sav. Švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnyba

Dalyviai: Elektrėnų vaikų globos namų auklėtiniai, 6 priešmokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai.

Data: 2009 m. lapkričio mėn.

Programos turinys – programos dalyviai grupinių užsiėmimų metu mokėsi suvokti riziką, susijusią su žalingais įpročiais bei priimti tinkamus sprendimus. Buvo ugdomi vaikų gebėjimai pažinti save, rūpintis savimi, bendrauti ir bendradarbiauti, atsakyti už savo veiksmus, pasipriešinti socialiniam spaudimui. Ugdant vaikų saugios gyvensenos įgūdžius, buvo taikomi pozityvios socializacijos principai, stebimas ir skatinamas tinkamas vaikų elgesys, modeliuojamos situacijos, kuriose vaikai galės išbandyti naujus elgesio būdus, mokysis spęsti problemas, reflektuoti, diskutuoti, kritiškai vertinti situacijas.

Pasiekti rezultatai

Pravesti šeši grupiniai užsiėmimai žalingų įpročių prevencijos temomis: „Vaistai“, „Buitinės cheminės medžiagos“, „Tabakas“, „Alkoholiniai gėrimai“, „Atsisakymo ir apsisprendimo įgūdžia“, „Kaip mes dirbome kartu“.

Bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių vaikai mokėsi iliustruodami knygą „Buitinių cheminių medžiagų parduotuvė“, atlikdami praktines užduotėles ir žiūrėdami animacinius filmukus iš serijos „Senoji animacija“.

Projekto metu buvo pastebėtas animacinių filmukų serijos „Senoji animacija“ teigiamas, veiksmingas, ugdomasis poveikis, todėl vaikų globos namams buvo parengti ir padovanoti šių filmukų įrašai.

Paskutinio užsiėmimo metu buvo apibendrintas visas nuveiktas darbas, akcentuotas socialinis paskatinimas – teigiamas įvertinimas, pagyrimas (grupės vadovo, vaikų globos namų direktorės ir auklėtojų). Kiekvienas vaikas pasakojo, tai kas jam labiausiai patiko, ko jis išmoko šių užsiėmimų metu.

 

Pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė Aliona Sasnauskienė