SPC_dideslis_foto

„Mokytis yra būtina, nes tik mokydamiesi mes atrandame, sužinome, išmokstame, išbandome savo jėgas, įvertiname ir įsivertiname. Besimokant plečiasi galimybių spektras ir formuojasi naujas santykis su darbu, įgauname naujų įgūdžių, kuriuos norime taikyti praktikoje, bei žinių, kuriomis nekantraujame pasidalinti su mokiniais bei kolegomis”, – yra įsitikinusi Vievio gimnazijos anglų kalbos mokytoja E. Šablinskaja. Todėl pasitaikius progai mokytoja dalyvavo atrankoje mokytis pagal „MOOC Media Literacy for Educators” ir „Academic Writing” programas, skirtas dėstytojams ir pedagogams iš viso pasaulio. Šių programų rėmėjas – Amerikos ambasada Lietuvoje.

Media Literacy (Medijų raštingumas) – tai programa, skirta dirbti pagal UTA programas ir mokyti III-IV gimnazinių kl. mokinius, pasirinkusius modulį „Medijos ir literatūra” bei yra glaudžiai susijusi su bet kuria pamokose nagrinėjama tema. Medijų pasaulis yra platus ir kupinas pavojų: šališkos nuomonės skleidimas, melagienos, bandymai paveikti sekėjų nuomonę bei įvairūs būdai savaip ir tam tikru tikslu pateikti informaciją socialiniuose tinkluose tyko bet kurio iš mūsų. Mokėjimas atskirti medijų tipus, suprasti autoriaus žinutę arba skelbimo prasmę teisingai, yra labai svarbus, nes padeda nesuklysti ir susiorientuoti šiuolaikiniame pasaulyje.

Mokytoja mokymuose dalyvavo 2023 m. vasario – gegužės mėn., jie vyko Zoom ir Canvas platformose. Kiekvieną savaitę buvo dėstomas naujas modulis, reikėjo jungtis į paskaitas ir dalyvauti diskusijose su dėstytoja Marie van Rombourgh, gilinant savo IT taikymo kompetencijas, pasirenkant vis skirtingus IT įrankius, atlikti ir pristatyti namų darbus. Labiausiai mokytojai patiko visą mėnesį dirbant komandose kurti pamokų planus ir rezultatus pristatyti komisijai bei atstovams iš Amerikos ambasados. „Komanda, kurioje dirbau, taip įsijautė, kad vietoj kelių pamokų plano, sukūrėme visą vadovėlio skyrių”,– teigė mokytoja.

Pedagogė labai džiaugiasi ne tik įgytomis žiniomis ir kompetencijomis, bet ir galimybe dalyvauti geriausių programos dalyvių suvažiavime, kuris vyks Varšuvoje pirmą liepos mėnesio savaitę. Sėkmingiausiai programą baigusių absolventų suvažiavimo metu mokytojai, dėstytojai bei kitų švietimo institucijų atstovai mokysis, rengs pristatymus ir bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų Europos šalių kurs medžiagą ir metodines priemones, skirtas anglų kalbos mokytojams dirbti pamokose.

Kita programa – OPEN „Academic Writing”– taip pat skirta dirbti su vyresniųjų klasių moksleiviais bei universitetų studentais, tai galimybė bendradarbiauti ir mokytis nagrinėti, kurti įvairius akademinius tekstus, analizuoti tekstų stilių, struktūrą bei rašto darbų įvertinimo kriterijus. Mokymai vyko 2023 m. kovo – gegužės mėn. Programa sudaryta taip, kad atlikęs visas užduotis, mokytojas iš atskirų komponentų susikuria savo modulio programą, kuri apima dalyko apibūdinimą, rašymo proceso inicijuojančių užduočių  kūrimą, turinio formavimą atsižvelgiant į svarbiausius rašymo etapus, t. y. temos analizę/interpretavimą bei suvokimą, turinio planavimą, tinkamą teiginių argumentavimą, teksto maketavimą ir koregavimą, tinkamų rašymui šaltinių skaitymą, taisyklingą šaltinių citavimą, plagijavimo prevenciją, darbo santraukos kūrimą bei  galutinį darbo pateikimą pagal iš anksto aptartus  vertinimo kriterijus, kuriuos taip pat reikia sukurti ir detaliai aprašyti. ,,Labai dėkoju dėstytojai Amy Walton už nuoseklų darbų komentavimą ir motyvavimą vis giliau nerti į akademinio rašymo pasaulį, – sakė mokytoja E. Šablinskaja. – Labai patiko dalintis savo darbo rezultatais su tarptautine, dėstančiųjų anglų kalbą kaip gimtąją ir kaip užsienio kalbą bendruomene, skaityti ir komentuoti kolegų iš kitų šalių darbus, įžvalgas, patirties sklaidą”.

Pabaigusi mokymus mokytoja E. Šablinskaja dalinosi patirtimi kuriant priemones 2023 m. gegužės 4 d. Elektrėnų švietimo paslaugų centro konferencijoje „Ugdymo(si) proceso kaita: ugdymo turinio atnaujinimas ir įtraukusis ugdymas“ ir 2023 m. gegužės 25 d. VIKC baigiamojoje pedagogų kvalifikacijos skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programos „Technologijos ir klasė 2023” patirties pasidalijimo virtualioje konferencijoje „Mokausi – Tobulėju – Mokau” skaitė pranešimą „IT įrankių įvairovė užsienio kalbos (anglų) mokymui“.

Mokytoja dėkinga dėstytojams Amy Walton ir Marie van Rombourgh bei Amerikos ambasados Lietuvoje atstovei R. Baukuvienei už galimybę mokytis ir tobulėti.

Diplomas