EŠPC_logotipas_neoficialus

Trečiojo amžiaus universiteto studijų užbaigimo šventė

Besimokantiems Elektrėnų Trečiojo amžiaus universiteto studentams 2015 metai reikšmingi tuo, jog baigė 2 metus trukusias studijas. Minėtos studijos Elektrėnų senjorams sukūrė galimybę tobulinti savo žinias finansų, psichologijos, aktyvaus laisvalaikio, sveikos gyvensenos, socialinio ir kultūrinio gyvenimo srityse. 97-iems  studentams, studijų baigimo proga, buvo įteikti pažymėjimai. Dvejų studijų metų laikotarpiu netrūko įvairių paskaitų, įdomių kelionių, įspūdžių, kurie…

EŠPC_logotipas_neoficialus

Mokomasis kvalifikacijos kėlimo vizitas į Lenkiją

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginės psichologinės tarnybos atstovė Asta Lauciuvienė 2014 m. rugsėjo mėn. 23–27 d. dalyvavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro organizuotame mokomajame kvalifikacijos kėlimo vizite Lenkijos respublikoje.  Vizito metu aplankytos  5 pedagoginės psichologinės tarnybos  ir vienas resocializacijos centras. Asta Lauciuvienė: „Mokomąjį vizitą tiek organizacine, tiek turinio prasmėmis vertinu labai gerai. Gavau labai…