SPC_dideslis_foto

2022 m. vasarą, pabėgėliams iš Ukrainos apsigyvenus Elektrėnų savivaldybėje,  Elektrėnų švietimo paslaugų centras inicijavo lietuvių kalbos mokymus (vaikams ir suaugusiems). Dvi mokytojos, Ona Kozėllienė ir Vida Baranauskienė (Elektrėnų bibliotekos darbuotoja), savanorystės pagrindais, Elektrėnuose ir Beižionyse mokė apie 20 asmenų iš Ukrainos. Centras nupirko iš biudžeto lėšų ir aprūpino besimokančiuosius priemonėmis (sąsiuviniais, rašikliais, knygomis). Šios iniciatyvos koordinatorė – metodininkė, Ala Pupininkienė.

– 2022 m. vasaros pabaigoje, Elektrėnų savivaldybėje apsigyvenus didesniam kiekiui pabėgėlių iš Ukrainos, o Centras matydamas dar didesnį lietuvių kalbos mokymų poreikį, paskelbė išankstinę registraciją į mokymus. Tuo tarpu LR ŠMSM reaguodama į tokių mokymų poreikį, skyrė lėšų, kurių pagalba Centras pagal sutartis samdė dvi lietuvių kalbos kvalifikaciją turinčias mokytojas, kurios įgyvendino akredituotą A1 lygio programą.

Centro metodininkė Ala Pupininkienė tuo tikslu parašė 60 val. ir akreditavo mokymų programą, pavadinimu „Lietuvių kalbos A1 lygio programa atvykusių ar grįžusių gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių vaikams ar suaugusiems, nemokantiems lietuvių kalbos“ . Programa skirta pabėgėliams iš Ukrainos ir gyvenantiems Elektrėnų savivaldybėje. Programos tikslas – mokyti lietuvių kalbos pradmenų. Šios programos mokymus (iš viso 120 val.) centras įgyvendino 2022 m. rugsėjo – gruodžio mėn. Juose dalyvavo 22 pabėgėliai iš Ukrainos. Dalyviams buvo įteikti oficialūs A1 lygio lietuvių kalbos mokėjimo pažymėjimai.

Po mokymų Elektrėnų savivaldybės administracija vykdė mokymuose dalyvavusių asmenų apklausą, kurioje 16 pabėgėlių iš Ukrainos pageidavo lietuvių kalbos mokymus tęsti, 10 iš jų – kontaktiniu būdu ir po darbo valandų nuo 18 val.

Atsižvelgus į dalyvių apklausos rezultatus, Centre kilo trečia iniciatyva – sudalyvauti Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus projekte „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“. Šio projekto pagalba buvo parašytas projektas (veikla/priemonė)  – Lietuvių kalbos mokymų A1 ir A1 + lygiu.

Projekte norėjome prisidėti prie iškelto uždavinio įgyvendinimo  – „Prisidėti prie savivaldos lygiu vykdomų ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos veiklų“, todėl Elektrėnų švietimo paslaugų centras orientavosi šio projekto rėmuose į tikslinę grupę, kuri yra darbingo amžiaus / dirbantys, vertinant matomą poreikį mokymuose dalyvauti pageidaujantys kontaktiniu būdu, po darbo valandų, t. y. nuo 18 val.

 

Projekto pavadinimas – „Lietuvių kalbos mokymai A1 ir A1 + lygiu“ 

Projekto tikslas –  Lietuvių kalbos mokymų A1 ir A1 + lygiu įgyvendinimas leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir gyvenamąją vietą savivaldybėje registravusiems pabėgėliams iš Ukrainos (ankstyvoji integracija savivaldos lygmeniu).

Tikslinė grupė – leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir gyvenamąją vietą savivaldybėje registravę suaugę (t. y. nuo 18 metų) darbingo amžiaus pabėgėliai iš Ukrainos. 

Dalyvių apimtis – 2 grupės iki 15 asmenų (bet ne mažiau 8 asmenų 1 grupėje), iš viso – iki 30 (bet ne mažiau 16 asmenų 2 grupėse) leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir gyvenamąją vietą savivaldybėje registravusių suaugusiųjų darbingo amžiaus pabėgėlių iš Ukrainos. 

Projekto apimtis,  įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta  – 2 grupės iki 15 asmenų, iš viso – iki 30 asmenų. 1 dalyvių grupei skirtų val. skaičius – 60 val.(iš kurių: auditorinių – 40 val.; praktinio darbo – 15 val., savarankiško darbo – 5 val.).  Iš viso 2 grupėms – 120 val.

Mokymai vyko  nuo 2023 m. gegužės 22 d. iki 2023 m. rugpjūčio pabaigos, 2 kartus į savaitę, po darbo valandų, t. y., nuo 18 iki 21 val.

Vieta – Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija, kuri buvo projekto partnerė.

Dalyvių vertinimas –  mokymų pabaigoje  – testas.

Projekto kontaktinis asmuo (projekto administratorius) – Elektrėnų švietimo paslaugų centro metodininkė Ala Pupininkienė, tel. 8 528 39826, el.p.: ala.pupininkiene@espc.lt

Projekto viešinimas – EŠPC ir Elektrėnų savivaldybės internetinėje svetainėse (www.espc.lt , www.elektrenai.lt), ukrainiečiams skirtose FB grupėse, kitose viešinimo priemonėse:

https://www.espc.lt/kvieciame-ukrainos-piliecius-i-nemokamus-lietuviu-kalbos-mokymus-a1-ir-a-lygiu/

https://www.espc.lt/startavo-mokymai-lietuviu-kalbos-a1-ir-a1-lygio-programos/

https://www.facebook.com/elektrenuspc/posts/pfbid0XvEXGHxM7mfS8B4wCA5hf6WTi1a6XxEQ6VjbXo2TBxvVBxuQKEhzrcAcHCxef9knl

https://www.facebook.com/elektrenuspc/posts/pfbid0ufPjKwGqmcXPNpQR75fe2BEvMjyqQSd7GDAhy5RSzRoQsfEhKhwBQzjLhFmmzJaJl

Projekto rezultatai – 34 suaugusių darbingo amžiaus asmenų (turinčių leidimus gyventi Lietuvos Respublikoje ir gyvenamąją vietą Elektrėnų savivaldybėje registravusių pabėgėlių iš Ukrainos)  savivaldos lygmeniu, baigė lietuvių kalbos mokymus A1 ir/arba A1+ lygiu.

 

Kompetencijų įrodymai – dalyviai gavo akredituotos švietimo įstaigos – Elektrėnų švietimo paslaugų centro, pažymėjimus, kuriuose buvo fiksuotas patvirtinimas apie išklausytus lietuvių kalbos A1 ir/arba A1+ lygio mokymus. Pažymėjimus oficialiai įteikė 2023 m. rugsėjo 12 d. Elektrėnų meras Tarybos salėje.

eu_fin_apacia_50