Elektrėnų TAU

Trečiojo amžiaus universitetas (TAU) – tai neformaliojo suaugusiųjų švietimo institucija, vienijanti vyresniojo ir /ar pensiinio amžiaus asmenis, neįgaliuosius ir jų globėjus, neribojant jų amžiaus ir išsilavinimo. TAU tikslas – padėti senjorams prisitai

PPT veikla

Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau - PPT) yra pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai įstaiga. PPT teikia nemokamas švietimo paslaugas.

Šeimų klubas

Šeimų klubo tikslas – skatinti šeimų/tėvų iniciatyvas, dalyvaujant ugdymo proceso organizavime bei vykdyme, ugdant pilietinę bei demokratinę visuomenę, darant poveikį mokyklų bendruomenėms, bendradarbiavimą su kitų rajonų šeimų/tėvų klubais, asociacijomis