Skelbiamas konkursas

Pranešame, kad yra skelbiamas neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, kurios bus finansuojamos iš Elektrėnų savivaldybės biudžeto, konkursas.

Daugiau

Respublikinė konferencija „Komunikacija per pasakas“

2017 m. kovo 30 d. vyko respublikinė konferencija „Komunikacija per pasakas“. Konferencijos tikslas – plėtoti pedagogų profesinį bendradarbiavimą ir gerosios darbo patirties sklaidą. Konferencijoje ikimokyklinio ugdymo pedagogai pristatė kūrybinius darbus (priemones), vykdytas veiklas, susijusias su pasakomis, skirtas ikimokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijai ugdyti. Dėkojame visiems ikimokyklinio ugdymo pedagogams, pasidalinusiems gerąja pedagogine patirtimi. Atskiras nuoširdus ačiū konferencijos…

Daugiau