Startavo mokymai „Lietuvių kalbos A1 ir A1+ lygio programos”

2023 m. gegužės 22 d. startavo mokymai „Lietuvių kalbos A1 ir A1+ lygio programos atvykusių ar grįžusių gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių vaikams ar suaugusiems, nemokantiems lietuvių kalbos“ (kiekviena programa po 60 ak. val.) ir tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. Mokymai finansuojami iš projekto …..

Daugiau