Įvyko Respublikinė metodinė-praktinė švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų konferencija „Ugdymo(si) proceso kaita: ugdymo turinio atnaujinimas ir įtraukusis ugdymas“ 

2023 m. gegužės 4 d. įvyko Elektrėnų švietimo paslaugų centro organizuota Respublikinė metodinė-praktinė švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų konferencija „Ugdymo(si) proceso kaita: ugdymo turinio atnaujinimas ir įtraukusis ugdymas“ į kurią rinkosi dalyviai iš Elektrėnų savivaldybės ir visos Lietuvos ugdymo įstaigų. Įvykusio renginio metu ekspertai diskutavo, skaitė pranešimus, dirbo ….

Daugiau