Mergaičių programa

Pastaraisiais metais Lietuvoje socialinio – psichologinio švietimo srityje vis daugiau dirbama su paauglėmis merginomis, kaip su atskira tiksline grupe. Šis darbas svarbus tuo, kad suteikia merginoms psichologinių ir socialinių įgūdžių, kuriuos naudodamos jos, reiškia savo poziciją, gali įsilieti į visuomenę, stiprinti sveikatą, atsakingai ir numatant pasekmes priimti sprendimus, ugdyti kūrybiškumą ir savarankiškumą. 2017 m. kovo–gegužės…

Daugiau

Logopedų ir specialiųjų pedagogų rekomendacijos

Logopedų ir specialiųjų pedagogų paruoštos rekomendacijos (lankstinuko forma) tėveliams, turintiems ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus apie skaitymo gebėjimų ugdymą. Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų turintiems tėveliams (PDF) Pradinio ugdymo vaikų turintiems tėveliams (PDF)

Daugiau