Logopedų ir specialiųjų pedagogų rekomendacijos

Logopedų ir specialiųjų pedagogų paruoštos rekomendacijos (lankstinuko forma) tėveliams, turintiems ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo amžiaus apie skaitymo gebėjimų ugdymą. Ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų turintiems tėveliams (PDF) Pradinio ugdymo vaikų turintiems tėveliams (PDF)

Daugiau