Startavo mokymai „Lietuvių kalbos A1 ir A1+ lygio programos”

2023 m. gegužės 22 d. startavo mokymai „Lietuvių kalbos A1 ir A1+ lygio programos atvykusių ar grįžusių gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių vaikams ar suaugusiems, nemokantiems lietuvių kalbos“ (kiekviena programa po 60 ak. val.) ir tęsis iki 2023 m. rugpjūčio 14 d. Mokymai finansuojami iš projekto …..

Daugiau

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje

2020 m. gruodžio 30 d. Elektrėnų savivaldybės administracija ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ Nr. 09.2.2.-ESFA-K-730-01-0002 finansavimo sutartį. Projekto vykdytoja ….

Daugiau

„Sveikas ir darbingas – visada ant bangos“ 2020–2021 m.

Projektas „Sveikas ir darbingas – visada ant bangos“ skirtas skatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų (Elektrėnų mieste gyvenantys neįgalieji, ekonomiškai neaktyvios darbingo amžiaus moterys, 7 moterys, esančios vaiko auginimo atostogose, nepasiturintys asmenys ir šeimos, kuriems teikiama socialinė parama, asmenys, sergantys priklausomybės ligomis, ir jų ….

Daugiau