Informuojame, kad vadovaudamiesi asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, viešindami mokytojų atvirų pamokų / veiklų medžiagą gerosios patirties sklaidos skiltyje, užtikriname, kad mokytojai yra gavę mokinių tėvų sutikimus, o Elektrėnų švietimo paslaugų centras – mokytojų sutikimą viešinti.