SPC_dideslis_foto

2023 m. gegužės 18 d. Elektrėnų sav. Vievio lopšelio-darželio „Eglutė” organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir tėvų (globėjų) metodinę–praktinę konferenciją „Šiuolaikiniai tėvai – ugdymo proceso dalyviai“. Konferencijos iniciatorės ir vedėjos, ikimokyklinio ugdymo vyresniosios mokytojos Vitalija Turevičienė ir Sandra Petrauskienė

Konferencijos pranešėjai iš Elektrėnų sav., Panevėžio, Pasvalio, Biržų, Vilniaus ir Kaišiadorių švietimo įstaigų dalyviams pristatė 14 pranešimų, kuriuose dalinosi bendradarbiavimo su tėvais idėjomis, metodais, gerąja patirtimi, siekiant kiekvieno vaiko ugdymosi pažangos